Årsredovisningar

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021 – Förhandskopia

Avgifter
För att täcka föreningens kostnader för verksamheten ska varje medlem betala årsavgift. Årsavgiften fördelas i förhållande till bostadsrätternas insatser. Årsavgiften betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. För tillkommande faciliteter som nyttjas av vissa medlemmar, såsom garageplats, parkeringsplats och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2, 5 % av prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 % av prisbasbeloppet.

Hanteringen av överlåtelser och pantsättningar ingår inte i föreningens avtal om ekonomisk förvaltning. Dessa avgifter betalas av de medlemmar som säljer eller pantsätter. Avgiften täcker SBC:s hantering.

Förvaltning
Brf Klarbäret är medlem i SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC sköter den ekonomiska förvaltningen samt föreningens lägenhets- och medlemsförteckning. Årsavgifterna administreras av SBC, som skickar ut avier med inbetalningskort kvartalsvis. Avgift kan även erläggas via autogiro.

Vid försäljning skickas överlåtelseavtal samt ansökan om inträde i, respektive utträde ur föreningen till styrelsen, som efter beslut vidarebefordrar ansökan samt överlåtelseavtal till SBC. Pantförskrivningar skickas också av styrelsen till SBC.

Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan som gäller från och med år 2008 och sträcker sig fram till 2038.
Underhållsplanen uppdateras årligen med avseende bland annat på:

  • vilka planerade åtgärder som genomförts
  • vilka planerade åtgärder som tidigarelagts respektive senarelagts
  • nya priser för underhållsåtgärder uttryckta i årets kostnadsläge (gäller de närmaste fem åren)