Det finns två olika system för lägenhetsnummer.

1. Föreningens lägenhetsnummer
Föreningens lägenhetsnummer är det som står på utsidan av din dörr. Detta nummer är unikt för din lägenhet inom föreningen och skall användas vid kontakt med föreningen.

2. Lantmäteriets lägenhetsnummer
Detta nummer räknas ut enligt nedanstående information från Lantmäteriets hemsida. Detta nummersystem upprepas i varje trappuppgång och är ej unikt för din lägenhet i föreningen. Detta nummer skall användas t.ex. när du gör en flyttanmälan. Du hittar en tabell i entrén till varje port som visar både föreningens och lantmäteriets lägenhetsnummer. Denna är placerad i tavlan med övrig information.

Hur tas detta nummer fram? Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.