Endast namnet på medlemmar, dvs bostadsrättshavare, står på skyltarna vid porttelefon och på entrétavla. Det anges med efternamn samt förnamnsinitial. På lägenhetsdörren kan även stå make/sambo som inte är medlem. Andrahandshyresgäster ansvarar själva för att tillfälligt märka dörren med namn.