Vi har samlat de mest vanliga frågor och svar från medlemmarna i Klarbäret. Detta för att spara din tid och att du kan hitta ditt svar i lugn och ro. Läs gärna genom alla frågor och svar innan du kontaktar någon ansvarig i föreningen. 

Om du har tappat bort en nyckel eller behöver en extra nyckel till något förråd ska du kontakta styrelsen.
Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen är via mail: styrelsen@brfklarbaret.se. Oftast svarar någon från styrelsen samma dag. Vid akuta ärenden är det oftast bäst att kontakta fastighetsskötaren. http://www.akerlundsfastighet.se/
Störande ljud bör utföras vardagar, helst mellan kl. 8-17. I undantagsfall och i mindre omfattning är det tillåtet att jobba utanför dessa tider. Se även regler för ombyggnation under fliken "Bygga om?"
Oftast är allting inom lägenheten medlemmens underhållsansvar och ska således åtgärdas och bekostas av medlemmen. Undantag kan vara exempelvis fönster och ytterdörr beroende på vad som är trasigt. Vår fastighetsskötare kan även åtgärda fel inom lägenheten som är medlems ansvar dock kommer kostnaden då faktureras direkt till medlem.
Se vidare under fliken "Parkeringar & garage"
Oftast är det enklast att du pratar direkt med din granne alternativt tar kontakt med din trapphusvärd. Störande ljud kan upplevas olika av olika människor. Det är viktigt att vi har ömsesidig respekt för varandra, dels att vi inte stör våra grannar men samtidigt att vi tillåter ett normalt liv som måste få pågå inom respektive lägenhet. Vid upprepade störningar av mer omfattande karaktär går det givetvis bra att kontakta styrelsen. Ett tips är då att du har en loggbok på vilka tider det har låtit och en beskrivning av vilken typ av ljud.
Inga föremål får förvaras i trapphusen. Dels på grund av att det kan försvåra vid utrymning vid brand samt innebära en brandrisk i sig självt, dels då det försvårar för städning och annan skötsel. Föreningen har gott om barnvagnsrum och cykelförråd som vi ber medlemmarna använda istället. Det går givetvis även bra att ha dessa föremål inne i lägenheten.
Felanmälan av tvättstugor görs numera direkt till vår leverantör Stenlunds Vitvaror. Tel: 08 – 83 80 90 eller via mail: service@stenlundsvitvaror.se Ange alltid det nummer (mellan 1-37) som står på maskinen samt ditt och föreningens namn. När felanmälan är mottagen sätt en lapp på maskinen att den är felanmäld så slipper vi anmäla flera gånger. Försäkra er om att maskinen verkligen behöver felanmälas innan ni gör felanmälan. Kostnad för servicebesöken (även under garantitid) faktureras alltid föreningen vid handhavandefel.
Det är endast tillåtet i undantagsfall att köra in på gården, exempelvis i samband med större/tyngre transporter eller av tillgänglighetsskäl. Grinden är låst och nyckel kan hämtas från någon av lokalvärdarna.
Våra soprum töms 1 gång i veckan, mot slutet av denna period kan det ibland lukta rätt kraftigt i soprummet. Eftersom vi har lyxen att få sopnedkast kan lukten sprida sig uppåt. Det är därför viktigt att se till att alla luckor är stängda på korrekt sätt, när luckan stängs ska handtaget peka på ”kl 1” och sen när luckan är stängd föras ner till ”kl 3”. Se även till att dina sopor är väl förslutna i påsen när du kastar ner de i nedkastet. Om lukten inte har stannar kvar väldigt länge behöver detta således inte felanmälas.
Föreningen har ett grovsoprum som är öppet måndagar kl 19-20 där det är tillåtet att slänga grovsopor. Inga kemikalier eller elektronik större än en mikro tas emot där. Två gånger per år i samband med städdag har vi även en stor container uppställd där medlemmar kan slänga grovsopor. Behållare för byggavfall placeras i samråd med styrelsen eller fastighetsskötare. Styrelsen rekommenderar att man använder sig av något av de företag som tillhandahåller stora säckar och att dessa hämtas regelbundet. Det är inte tillåtet att ha byggavfall uppställt under längre tid på föreningens mark. Se vidare under fliken "Bygga om?"
Man får alltid ha fest! Däremot får man inte alltid väsnas. Efter kl. 23 får inte hög musik spelas. Visa hänsyn till dina grannar genom att se till att dörrar och fönster hålls stängda när kvällen blir sen, det minskar ljudet kraftigt.