En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen lämnar tillstånd. Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen. Tillståndet begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Sådana skäl för en upplåtelse kan t ex vara arbete eller studier på annan ort eller provboende med ny partner.

Vid ansökan om andrahandsupplåtelse används av SBC framtagen blankett.
Blankett: Samtycke andrahandsuthyrning

För uthyrning av del av lägenhet (exempelvis ett sovrum) krävs inget tillstånd från styrelsen.

Korttidsuthyrning 
Varje medlem har möjlighet att korttidsuthyra sin lägenhet via airbnb eller motsvarande tjänst under maximalt 6 tillfällen och sammanlagt 6 veckor under ett års tid. Detta oavsett om det är sammanhängande tid eller uppdelat under året. Dock krävs alltid att du informerar styrelsen via mail om vilken period din lägenhet kommer vara uthyrd.