Samtliga ombyggnadsarbeten (även förändring av utemiljö) ska följa de regler för ombyggnad som finns i nedan dokument. Där framgår även vilka åtgärder som kräver styrelsens godkännande samt vilka krav som ställs på handlingar och utförandet.

Regler för ombyggnad

Policy för uteplatser mm

Blankett ansökan om ombyggnad

Aviseringsblankett inför ombyggnad