Sidan uppdaterad 2024-05-22
 • För att erhålla en ”mäklarbild”, skicka uppdragsavtalet till SBC, kundtjanst@sbc.se.

 • Brf Klarbäret bildades 1989 och förvärvade fastigheten 1992.

 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Fr.o.m. 2021-12-31 t.o.m. 2031-12-31 är tomträttsavgälden
  3 148 000 kronor per år. Under åren 2022-2025 är avgälden nedsatt.

 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar – sammanlagt 14 trapphus med totalt 138 lägenheter. Föreningslokalen finns på gården i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra tegelbyggnaden är upplåten med bostadsrätt.

 • Föreningens byggnaders totalyta  uppgår till 17 490 kvadratmeter, varav 12 235 kvadratmeter utgör lägenhetsyta, 554 kvadratmeter utgör lokalyta och 140 kvadratmeter utgörs av föreningslokalen och övrig yta är garage, entréer, trapphus, källare, etc.

 • Taxeringsvärdet för föreningens fastighet (tomträtt) och byggnad uppgår till 657 800 000 kronor (år 2023).

 • Nordea är Brf Klarbärets primära långivare. Föreningens lån uppgick per den 31 december 2023 till  119 715 000 kronor. Föreningen har sedan 1992 amorterat drygt 50 miljoner kronor.

 • Föreningen amorterar årligen 825 000 kr.

 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

 • Bredband med 1 Gbit/s hastighet från Bahnhof är tecknat för alla lägenheter och debiteras med 99kr per månad samtidigt som avgiften.

 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.

 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.

 • Garageplats kostar 1500 kronor per månad; utomhusparkering 1300 kronor per månad. Laddmöjlighet finns på samtliga platser. För närvarande är det ca 1 års kötid.

 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik, fastighetsskötsel och felanmälan.

 • Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig mellan år 2020-2035. Inga större renoveringar eller investeringar planeras för tillfället.

 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme, vilket ingår i avgiften.

 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter vilket ligger väl under gränsvärdet. Mätning genomfördes 2023.

 • Föreningens medlemmar har tillgång till; pingisrum, gym, servicestation för cyklar, samlings- och festlokal.

 • I föreningen finns 5 tvättstugor varav en med grovtvättmaskin.

 • I varje trapphus finns tillgång till ett eller flera barnvagnsrum samt cykelförråd.

 • Brf Klarbäret är väldigt barnvänligt med sina många lekplatser, gårdsytor, barnvagnsförråd, nära till förskolor och stora hissar.

 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.

 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.

 • Vid överlåtelse:

  • Mäklare ska ladda upp avtal digitalt direkt i SBC:s webportal samt skicka original till:
   Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

  • Alternativt sänds påskrivna avtal till:
   SBC, Kund 6069, Box 226, 851 04 Sundsvall; samt till
   Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

För ytterligare information kontakta:

Johan Bölin – Ordförande

styrelsen@brfklarbaret.se