Föreningen har installerat ett låssystem från iLoq till samtliga portar och andra allmänna utrymmen i byggnaderna. Nycklar har distribuerats till samtliga medlemmar vid låsbytet och dessa nycklar tillhör lägenheten och ska således övergå till köparna när en lägenhet överlåts. Om du tappat bort en nyckel är det viktigt att det anmäls så att den nyckeln kan spärras i systemet.

Vissa medlemmar har även installerat iLoq på sina ytterdörrar. Samma nyckel kan då användas för både allmänna dörrar såväl som till den egna lägenheten. Observera att för dessa cylindrar ansvarar inte föreningen och huvudnyckeln fungerar heller inte på dessa dörrar.

Vid felanmälan och beställning av nya nycklar är det viktigt att skilja på dessa två kategorier. Behöver du en nyckel till de allmänna utrymmena ska du kontakta styrelsen. Styrelsen har dock inte behörighet att göra beställningar på cylindrarna i lägenhetsdörrarna så ifall ditt ärende avser det egna låset måste du kontakta föreningens låssmed direkt (kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakt – Leverantörer”).