Husvärdar
I varje trapphus finns en husvärd, som du kan vända dig till för att få information i praktiska frågor. Husvärdarna utses av styrelsen. Husvärdarna fungerar som kontaktpersoner gentemot föreningens styrelse för en välskött inre och yttre miljö och samverkar för allas trivsel med övriga boende i sina respektive trapphus.

Husvärdarna ansvarar för följande:

  • se till att entréer, trapphus och gångar hålls rena och fria från barnvagnar, möbler,
    cyklar, leksaker etc.
  • se till att utrymningsvägar alltid är fria
  • se till att trapphusets barnvagnsrum hålls i ordning
  • omhänderta post och paket som mer än tre dagar lämnats utanför en lägenhetsdörr
  • avlägsna informationslappar, reklam, kataloger m.m. från entréerna
  • rapportera brister i städning av entréer och trapphus till styrelsen
  • kontakta boende som förorsakar störningar genom att t.ex. utföra reparationer på olämpliga tider, spelar musik på för hög volym eller ha alltför högljudda fester
  • hälsa nyinflyttade välkomna till föreningen med blomma

Lokalvärdar
Uthyrningsverksamheten i föreningslokalen Cocktailbäret sköts av våra lokalvärdar.

Klicka här för att boka Cocktailbäret

Monica Myrstrand

Karin Garmer

0765- 67 87 08
karin@garmer.se

Therese Mabon

0736-334544
therese@mabon.se

Sven-Erik Johansson

0703-11 74 78
sej@bahnhof.se

Trädgårdsgrupp
Trädgårdsgruppen samverkar med föreningens trädgårdsfirma i fråga om markunderhåll, plantering och renhållning inom vårt område. På hemsidan finns också namnen på dem som ingår i trädgårdsgruppen.

Medlemmar som önskar engagera sig i trädgårdsarbetet är välkomna att kontakta styrelsen.

Valberedning
Vid föreningens ordinarie föreningsstämma utses en valberedning som består av 3-4 medlemmar. Det är valberedningens uppgift att värva kandidater till styrelsen för kommande verksamhetsår. Kontakta valberedningen om du är intresserad av en post som ledamot eller suppleant i styrelsen. Förteckning över valberedningens medlemmar finns på hemsidan. Vid stämman väljs också extern och intern revisor jämte suppleant.