Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Försäkringen inkluderar även en ansvarsförsäkring för styrelsen.

Bostadsrättshavaren bör teckna hemförsäkring och bostadsrättstilläggsförsäkring. Föreningens fastighetsförsäkring inkluderar INTE bostadsrättstillägget.

En vanlig hemförsäkring täcker vanligtvis enbart lös egendom i hemmet. Bostadsrättstillägget täcker däremot eventuella skador som uppkommer på din lägenhet i samband med exempelvis vattenskador.

Har du exempelvis enbart en hemförsäkring och drabbas av en omfattande vattenskada får du bara ersättning för de möbler och liknande som blivit skadade, du får däremot inte ersättning för golv och tapeter och dylikt som blivit förstörda. Styrelsen rekommenderar därför alla medlemmar att teckna ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Detta är en tjänst som i princip alla försäkringsbolag erbjuder för en mindre merkostnad.

Ladda ner: Fastighetsforsakringsvillkor