Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Föreningen är i sin roll som fastighetsägare skyldiga att utöva ett systematiskt brandskyddsarbete. Föreningen har ett avtal med Brandsäkra AB som tar fram vår brandskyddsbeskrivning (finns att läsa på länken nedan) och medverkar vid en årlig riskbesiktning.

Brandskyddsbeskrivning

Brandvarnare
Samtliga lägenheter är ursprungligen av föreningen försedda med brandvarnare. Det är varje medlems ansvar att se till att brandvarnarna finns kvar i lägenheten och att de fungerar. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum och byt batterier regelbundet. En brandvarnare är en billig livförsäkring!

Brandvarnaren bör inte vara placerad i köket eller för nära en vägg eller ventilationsdon.

Om du hör en brandvarnare tjuta i en annan lägenhet; Ring på och försök ta reda på om det är någon hemma. Om du inte får någon kontakt, ring 112.

Släckutrustning
En rekommendation är att medlemmar skaffar minst en brandsläckare och en brandfilt per lägenhet. Dessa verktyg kan bidra till en snabb släckning och således rädda både liv och egendom ifall olyckan är framme.

Trapphus
Om ditt trapphus är rökfyllt, backa tillbaka och invänta hjälp från räddningstjänsten i din lägenhet. Din lägenhet är en egen brandcell och ska motstå brand.

Trapphusen utgör utrymningsvägar. Inga lösa föremål (barnvagnar, pulkor, möbler, skor, leksaker, krukväxter, julgranar etc.) får ställas upp eller förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller garage.

Hissen
Använda inte hissen om det brinner.