Inom föreningen finns det två skyddsrum, det ena beläget i Ruddammsvägen 17-19
och det andra i Bigarråvägen 11. Bägge skyddsrummen används till vardags som
lägenhetsförråd. Föreningen är skyldig att inom 48h iordningställa dessa om
regeringen meddelar höjd beredskap. I praktiken betyder det att samtliga förråd inom skyddsrummet kan behöva evakueras och gallren demonteras. Även vissa andra förberedelser och åtgärder ska
då vidtagas.

Klicka här för att se skyddsrumskartan