Styrelsen arbetar aktivt med hållbarhetsbegreppet ur flera perspektiv, bland annat:

Ekologi
För att vara ett bostadsområde innanför tullarna har Klarbäret generösa grönytor. Dessa hålls omsorgsfullt efter och växtligheten kompletteras vartefter med plantor och träd som skapar en biologisk mångfald och bidrar till artrikedom av insekter som i sin tur bidrar med värdefulla kretsloppstjänster.

Föreningen tillhandahåller långt innan det blev ett krav möjlighet för medlemmar att sortera sitt matavfall.

Energi & miljö
Styrelsen bevakar ständigt utvecklingen på marknaden och vi följer årligen upp föreningens energianvändning för både el och värme för att analysera vilka besparingar som är möjliga. Exempelvis har fråga om solceller utretts grundligt men då våra tak till största del lutar norrut blir verkningsgraden lägre vilket medför att investeringen blir allt för olönsam i dagsläget. Dock händer det mycket på marknaden och frågan kommer utvärderas återigen.

I undercentralen har en luftvärmepump installerats som tar till vara på spillvärmen i luften. Energin används sedan för att förvärma varmvattencirkulationen och på så sätt sänka vårt behov av köpt värme via fjärrvärme.

Transport
Brf Klarbäret har ett centralt läge vilket ger närhet till både bussar, tunnelbana och Roslagsbanan. Utöver detta har föreningen flertalet cykelrum och utvändiga cykelställ runt om i området. Vi har även installerat en servicestation för cyklar med de vanligaste verktygen, luftpump och tvättmöjlighet.

Utrustning för elbilsladdning har installerats på samtliga av föreningen parkeringsplatser både i garaget och utomhus.

Social hållbarhet
En viktig aspekt i vårt hållbarhetsarbete är att skapa boendemiljöer där människor känner sig trygga och vill vistas i. Detta gäller såväl i det egna hemmet som i grannskapet. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för sociala interaktioner och platser för möten.

Varje år hålls festligheter för alla funktionärer som engagerar sig i föreningen. På vår och höst genomförs städdagar med tillhörande aktiviteter och förtäring. Efter varje stämma bjuds alla medlemmar på enklare förtäring och dryck för uppmuntra till mingel och samvaro.

Ekonomisk hållbarhet
Föreningen är en långsiktig fastighetsägare och det ligger i vårt intresse att tillskapa en stabil och uthållig ekonomi som medför att vi kan utföra nödvändigt underhåll och investeringar i energioptimeringar. Även i sämre konjunkturer.