Brf Klarbäret är sedan december 2013 en förening med Grannsamverkan i samarbete med Polisen Östermalm. Grannsamverkan innebär att vi grannar hjälps åt att hålla uppsikt, rapportera och informera. Polisen Östermalm vill att det ska vara enkelt att starta och bedriva grannsamverkan. Organisationen bygger på att det finns ett kontaktombud per trapphus (husvärdarna) och ett huvudkontaktombud. Det är huvudkontaktombudet som är länken mellan kontaktombuden och polisen.

Det är viktigt att grannar hjälps åt att för att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas i flerfamiljshus.

  • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).
  • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
  • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
  • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
  • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.
  • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.
  • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).
  • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.