Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligen. Styrelsen ska snarast, normalt inom en månad från ansökningsdagen, avgöra frågan om medlemskap. Styrelsen har rätt att som underlag för prövningen ta kreditupplysning på sökanden.

Blankett: Ansökan om medlemsskap

Vid överlåtelse:

Mäklare ska ladda upp avtal digitalt direkt i SBC:s webportal samt skicka original till:
Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

Alternativt sänds påskrivna avtal till:
SBC, Kund 6069, Box 226, 851 04 Sundsvall; samt till
Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm