Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor i tillslutna plastpåsar. Pizzakartonger mm. får inte slängas i sopnedkasten. Sopnedkastet är inte till för grovsopor.

Sopsortering görs vid den allmänna miljöstationen på Ruddammsvägen 15. Här sorteras glas, metall, plast, papper, etc i respektive återvinningslåda.

KompostMatavfall kan slängas i kompostkärl vid soprummen i Bigarråvägen 6 samt Ruddammsvägen 15. Vid R15 finns även nya papperspåsar samt plasthållare avsedda för dessa att hämta för medlemmar. På länken nedan finns mer information kring matavfall.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/

Grovsoprummet på Ruddammsvägen 23 hålls öppet på tider som meddelas i Nyhetsbrevet samt genom anslag på dörren. Möbler, cyklar, skrymmande elskrot (större än en mikrovågsugn) och kemikalier tas inte emot.

I samband med städdagar på höst och vår ställs en stor container upp där medlemmar är välkomna att slänga större grovsopor. Datum för städdagarna anslås ca 3 veckor i förväg i nyhetsbrev.