En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att ”främja medlemmarnas intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende till nyttjande åt medlemmarna utan begränsning i tiden” (§1 stadgarna). Som innehavare av en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av föreningens fastighet. Däremot äger du inte din lägenhet utan innehar endast rätten att nyttja den.