Felanmälan av tvättstugor görs direkt till vår leverantör Stenlunds vitvaror:

Telefon kundservice: 08-83 80 90
E-post: service@stenlundsvitvaror.se

Ange alltid det nummer som står på maskinen (mellan 1-37) samt ditt och föreningens namn. När maskinen är felanmäld, sätt en lapp på den så att inte samma maskin rapporteras flera gånger.

Försäkra dig noga om att maskinen verkligen är trasig innan du felanmäler. Kostnad för servicebesök debiteras föreningen om det är handhavandefel.

Fel på själva lokalen, exempelvis att lampan är trasig, görs dock till vår fastighetsskötare.