En bostadsrättsförening samlar personuppgifter i samband med medlemskap och överlåtelse av en lägenhet, garageuthyrning och andrahandsuthyrning i bl a lagstadgade medlemsförteckningen och lägenhetsförteckningen. Dessa förteckningar gallras enligt ett schema t ex vid en medlems utträde ur föreningen. Vår förening tar hjälp med den ekonomiska förvaltningen från SBC och ett s k personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats mellan föreningen och SBC reglerande hur SBC med sina s k underbiträden måste uppföra sig i hanteringen av personuppgifter. Föreningen delar i övrigt inte personuppgifter tillhörande oss medlemmar med andra organisationer.

I styrelsens arbete med bl a ombyggnationer, överlåtelser och stämmor behandlas personuppgifter ofta inkommande via epost till styrelsens ledamöter inkl suppleanter. Vid känslig information kan kryptering användas vid kommunikation med och inom styrelsen.

Vill du veta mer om hur förningen hanterar personuppgifter tillhörande oss medlemmar så kontakta styrelsen.