Om Cocktailbäret

Lokalen består av två rum, kök, hall, toalett med dusch samt ytterligare en toalett.
Hela lokalen totalrenoverades invändigt 2013. Ritning över CB.
En mindre renovering (ytskikt) samt ny diskmaskin genomfördes sommaren 2023.

I det mindre rummet finns tre sängskåp, ett skåp för två personer och två för en person.
I sängskåpen finns madrass, madrasskydd, täcke och kudde.

I det större rummet går det att ha 40 personer sittande. I köket finns glas, porslin och bestick för 40 personer. Köksutrustningen består av spis med ugn, mikro, stora kyl och frysskåp, en diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare och pumptermosar.

Nyckel

Nyckel hämtas av myndig person hos lokalvärd enligt överenskommelse. Nyckeln återlämnas till lokalvärden efter hyrestidens slut i samband med eller efter inspektion av lokal. Vid bristfällig städning blir hyrestagare skyldig att betala föreningen 1200 kronor för städning av extern firma enligt prislista. Sönderslagna inventarier eller utrustning ersätts av hyrestagare till sitt fulla värde enligt prislista som tillhandahålls av lokalvärden.

Transport

Bilar får köras in på planen framför lokalen för att lasta i och ur. Nyckel till infartsgrinden tillhandahålls efter förfrågan till lokalvärdarna. Så snart lastningen är klar skall bilarna köras ut, grinden låsas och nyckeln återlämnas. Det är förbjudet att parkera på gårdsplanen för såväl hyrestagare som gäster.

Störningar

Den som hyr lokalen ansvarar för att de boende i området inte blir störda. Eventuell utryckningskostnad för säkerhetsbolag kan påföras hyresgästen vid stökigheter.

Man hyr inte pergolan och gården, endast föreningslokalen. Ytterdörrarna på bägge sidor om lokalen ska i princip hållas stängda och alltid då musik spelas i lokalen.
För reglering av värmen inomhus kopplas ventilationen på.

Musik på hög volym får inte förekomma efter kl. 23:00.

Festligheter eller högljudda aktiviteter skall i högsta grad hållas inomhus i lokalen, och får inte alls förekomma utanför lokalen efter kl 21:00.

Rökning är inte tillåten i lokalen. Rökare bör uppmärksammas på att det finns askkopp till höger om ytterdörren och uppmanas att hålla en låg ljudnivå.

Marschaller får inte placeras på marken runt lokalen eller i området i övrigt.

Skadegörelse

Lokalen skall lämnas i det skick den hyrdes i. Om något går sönder i lokalen skall detta rapporteras till lokalvärd. Det inte är tillåtet att tejpa/fästa saker på väggarna.

Städning samt deposition

Se Checklista för städning av Cocktailbäret

Information om återinförd Deposition

Wifi

Bigarravagen8 är lösenord till det lokala wifi i Cocktailbäret.