Parkering

Föreningens parkerings- och garageplatser finns  dels i form av 8 parkeringsplatser utomhus dels 62 platser i varmgarage. I garaget finns även två MC-platser. Parkeringarna uthyres med separata hyresavtal och är således inte en del av individens bostadsrätt. Vi hyr enbart ut platser till medlemmar i föreningen.

Avgiften  för plats utomhus är 900 kronor per månad. Avgiften för plats i varmgarage är 1 100 kronor per månad. Samtliga avgifter kommer prisregleras uppåt med 200 kr från och med 2021-01-01. För närvarande är det kö till alla typer av parkeringsplatser.

I dagsläget finns viss möjlighet att ladda elbilar i garaget efter särskild överenskommelse med styrelsen. För laddning tillkommer en särskild avgift. OBS! Det är inte tillåtet att ladda elbil utan styrelsens tillstånd. Laddning får enbart ske från de röda trefas-uttagen i garaget.

För att ställa dig i kö till en parkerings- eller garageplats, kontakta: kundtjanst@sbc.se