SBC

Ekonomisk förvaltning

SBC

Kundservice: 0771-722 722

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, är föreningens ekonomiska förvaltare. SBC kontaktas i följande ärenden och frågor:

  • Debitering av avgifter och fakturering
  • Frågor om autogiro
  • Pantförskrivningar av lägenhet
  • Överlåtelser av lägenhet