Hissen, Amsler

Felanmälan av hissar görs till Amsler Hiss.

Kundservice: 08-746 80 25

Vid felanmälan uppges fullständigt namn och telefonnummer.

Alla hissar är försedda med nödtelefon. Denna används för att komma i kontakt med jouren om någon fastnar i en hiss.