Mäklarinfo

 • För att erhålla en ”mäklarbild”, skicka uppdragsavtalet till SBC, kundtjanst@sbc.se.

 • Brf Klarbäret bildades 1992.

 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttsavgälden är för innevarande år 2 047 300 kronor per år. Fr.o.m. 2022-01-01 är avgälden 3 148 000 kronor per år. Under åren 2022-2025 är avgälden nedsatt.

 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar – sammanlagt 14 trapphus med 138 lägenheter. Föreningslokalen finns på gården i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra är upplåten som bostadsrätt.

 • Föreningens byggnaders totalayta  uppgår till 14 784 kvadratmeter, varav 12 235 kvadratmeter utgör lägenhetsyta, 554,5 kvadratmeter utgör lokalyta 140 kvadratmeter utgörs av föreningslokalen och övrig yta är trapphus, källare, garage, etc.

 • Taxeringsvärdet för föreningens (år 2020) uppgår till 560 633 000 kronor.

 • Fastighetslånen uppgick den 31 december 2020 till ca 122 miljoner kronor. Föreningen har sedan 1992 amorterat drygt 51 miljoner kronor.

 • Föreningen amorterar årligen 835 000 kr.

 • Nordea är Brf Klarbärets primära långivare.

 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.

 • En garageplats kostar 1 300 kronor per månad; en utomhusparkeringsplats 1100 kronor per månad. För närvarande är det ca 1-2 års kötid.

 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik, fastighetsskötsel och felanmälan.

 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme, vilket ingår i avgiften.

 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter vilket ligger väl under gränsvärdet.

 • Bredband med 1 Gbit/s hastighet från Banhof är tecknat för alla lägenheter och debiteras med 70 kr per månad samtidigt som avgiften.

 • För distribution av kabel-TV och Internet i fastigheten finns utöver Banhof även ComHem som leverantör. Dessa tjänster ingår inte i avgiften.

 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.

 • Föreningens medlemmar har tillgång till; pingisrum, gym, samlings- och festlokal.

 • I föreningen finns 6 tvättstugor varav en grovtvättstuga.

 • I varje trapphus finns tillgång till ett eller flera barnvagnsrum samt cykelförråd.

 • Brf Klarbäret är väldigt barnvänligt med sina många lekplatser, gårdsytor, barnvagnsförråd, nära till förskolor och stora hissar.

 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.

 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.

 • Inga större renoveringar eller investeringar planeras för tillfället.

 • Vid överlåtelse:

  • Mäklare ska numera företrädesvis ladda upp sina avtal digitalt direkt i SBCs portal. Skicka i så fall även påskrivna avtal även till:
   Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

  • Alternativt skicka påskrivna avtal både till:
   SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall; samt till
   Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

För ytterligare information kontakta:

Johan Bölin – Ordförande
styrelsen@brfklarbaret.se
073-942 10 48