Mäklarinfo

 • För att erhålla en ”mäklarbild”, skicka uppdragsavtalet till SBC, kundtjanst@sbc.se.
 • Brf Klarbäret bildades 1992.
 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträtten omförhandlades 2012-01-01 till 2 047 300 kronor per år och gäller i 10 år.
 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar – sammanlagt 14 trapphus med 138 lägenheter. Föreningens kvarterslokal finns i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra är upplåten som bostadsrätt.
 • Föreningens totalayta  är 14 784 kvadratmeter, varav 12 235 kvadratmeter utgör lägenhetsyta, 554,5 kvadratmeter utgör lokalyta 140 kvadratmeter utgörs av föreningens samlingslokal och övrig yta är trapphus, källare, garage, etc.
 • Taxeringsvärdet (år 2017) uppgår till 297 085 000 kronor.
 • Fastighetslånen uppgick den 31 december 2018 till 123 850 000 kronor. Föreningen har sedan 1992 amorterat ca 51 miljoner kronor.
 • Föreningen amorterade 9 450 000kr under 2018. Vidare har beslutats att amortera 835 000 kr årligen.
 • Föreningens fond för yttre underhåll (år 2017) uppgår till 8 143 010 kronor.
 • Nordea är brf Klarbärets primära långivare och kapitalförvaltare.
 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.
 • En garageplats kostar 1 100 kronor per månad; en utomhusparkeringsplats 800 kronor per månad. För närvarande är det ca 1-2 års kötid.
 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik, fastighetsskötsel och felanmälan.
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme, vilket ingår i avgiften.
 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter vilket ligger väl under gränsvärdet.
 • I fastigheten finns till varje lägenhet indraget ett lokalt bredband. Bredbandsbolaget sköter drift och support av nätet. För distribution av kabel-TV och Internet i fastigheten finns även ComHem som leverantör. Dessa tjänster ingår inte i avgiften.
 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.
 • Föreningens medlemmar har tillgång till följande faciliteter; pingisrum, gym, samlings- och festlokal.
 • I föreningen finns 6 tvättstugor varav en grovtvättstuga.
 • I varje trapphus finns tillgång till ett eller flera barnvagnsrum samt cykelförråd.
 • Brf Klarbäret är väldigt barnvänligt med sina många lekplatser, gårdsytor, barnvagnsförråd, nära till förskolor och stora hissar.
 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.
 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.
 • Inga större renoveringar eller investeringar planeras för tillfället.
 • En sänkning av avgifter med 10% har beslutats från och med 1 juli 2019.

För ytterligare information kontakta:

Hunter S Mabon — Ordförande

styrelsen@brfklarbaret.se
0708-15 55 01