Mäklarinfo

 • För att erhålla en ”mäklarbild”, skicka uppdragsavtalet till SBC, kundtjanst@sbc.se.
 • Brf Klarbäret bildades 1992.
 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträtten omförhandlades 2012-01-01 till 2 047 300 kronor per år och gäller i 10 år.
 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar – sammanlagt 14 trapphus med 138 lägenheter. Föreningens kvarterslokal finns i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra är upplåten som bostadsrätt.
 • Föreningens totalayta  är 14 784 kvadratmeter, varav 12 235 kvadratmeter utgör lägenhetsyta, 554,5 kvadratmeter utgör lokalyta 140 kvadratmeter utgörs av föreningens samlingslokal och övrig yta är trapphus, källare, garage, etc.
 • Taxeringsvärdet (år 2017) uppgår till 297 085 000 kronor.
 • Fastighetslånen uppgick den 31 december 2018 till ca 122 miljoner kronor. Föreningen har sedan 1992 amorterat drygt 51 miljoner kronor.
 • Föreningen amorterar årligen 835 000 kr.
 • Nordea är brf Klarbärets primära långivare och kapitalförvaltare.
 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.
 • En garageplats kostar 1 100 kronor per månad; en utomhusparkeringsplats 800 kronor per månad. För närvarande är det ca 1-2 års kötid. Avgiften kommer höjas med 200 kr för samtliga platser fr.o.m. 2021-01-01.
 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik, fastighetsskötsel och felanmälan.
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme, vilket ingår i avgiften.
 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter vilket ligger väl under gränsvärdet.
 • Bredband med 1 Gbit/s hastighet från Banhof är tecknat för alla lägenheter och debiteras med 70 kr per månad samtidigt som avgiften.
 • För distribution av kabel-TV och Internet i fastigheten finns utöver Banhof även ComHem som leverantör. Dessa tjänster ingår inte i avgiften.
 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.
 • Föreningens medlemmar har tillgång till; pingisrum, gym, samlings- och festlokal.
 • I föreningen finns 6 tvättstugor varav en grovtvättstuga.
 • I varje trapphus finns tillgång till ett eller flera barnvagnsrum samt cykelförråd.
 • Brf Klarbäret är väldigt barnvänligt med sina många lekplatser, gårdsytor, barnvagnsförråd, nära till förskolor och stora hissar.
 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.
 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.
 • Inga större renoveringar eller investeringar planeras för tillfället.
 • Vid överlåtelse:
  • Mäklare ska numera företrädesvis ladda upp sina avtal digitalt direkt i SBCs portal. Skicka i så fall även påskrivna avtal även till: Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm
  • Alternativt skicka påskrivna avtal både till: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall; samt till Brf Klarbäret, Ruddammsvägen 11, 114 21 Stockholm

För ytterligare information kontakta:

Johan Bölin — Ordförande

styrelsen@brfklarbaret.se
072-528 70 63