Mäklarinfo

 • För att erhålla en ”mäklarbild”, skicka uppdragsavtalet till SBC, kundtjanst@sbc.se.
 • Brf Klarbäret bildades 1992 som Riksbyggens brf Klarbäret. Föreningen lämnade Riksbyggen ekonomisk förening år 2003.
 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträtten omförhandlades 2002-01-01. Tomträttsavgälden uppgick fram till 2012-01-01 till 1  207  000 kronor. För nästa tioårsperiod har tomrättsavgälden fastställts till 2  047  300 kronor per år.
 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar – sammanlagt 14 trapphus med 137 lägenheter. Föreningens kvarterslokal finns i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra är upplåten som bostadsrätt.
 • De fyra bostadshusens totalyta är 12 944,5 kvadratmeter, varav 12 390 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 554,5 kvadratmeter lokalyta. Härutöver tillkommer föreningens kvarterslokal på 140 kvadratmeter.
 • Taxeringsvärdet är 297 085 000 kronor.
 • Fastighetslånen uppgick den 31 december 2014 till 133 418 329 kronor. Föreningen har under perioden 1992 – 2008 amorterat ca 42 miljoner kronor.
 • Föreningens fond för yttre underhåll uppgår till 11 334 956 kronor.
 • Nordea är brf Klarbärets primära långivare och kapitalförvaltare.
 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning.
 • En garageplats kostar 1 100 kronor per månad; en parkeringsplats 900 kronor per månad. För närvarande kö till båda.
 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik och fastighetsskötsel.
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme.
 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter; riktvärdet är 200 Bq/kubikmeter.
 • Miljöförvaltningen har i inspektionsrapport 2007 konstaterat att Brf Klarbäret har en fungerande egenkontroll enligt Miljöbalken.
 • I fastigheten finns till varje lägenhet indraget ett lokalt bredband. Bredbandsbolaget sköter drift och support av nätet. För distribution av kabel-TV och Internet i fastigheten finns även ComHem som leverantör. Dessa tjänster ingår inte i avgiften.
 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.
 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.
 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.
 • Inga större renoveringar eller investeringar planeras för tillfället.

 

För ytterligare information:
Hunter S Mabon — Ordförande
0708-15 55 01