Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k. Djurgårdsstaketet drogs över berget som ”stadsmur” mot den kungliga jaktparken Norra Djurgården.

Namnen Ruddammen, Körsbärsvägen, Bigarråvägen, Brunbärsvägen, Stickelbärsvägen och Klarbäret påminner om gården Ingemarshof vid nuvarande Roslagstull, där man odlade matfisk och bär. Från 1600-talet fram till 1865 var gården den största privata lantegendomen inom tullarna. Ägorna omfattade nordöstra delen av Vasastan och större delen av Stora Kullberget. Körsbärshagen och ruddammarna bevattnades av Kattrumpebäcken, som flöt fram där Birger Jarlsgatan löper i dag (jfr äldreboendet Kattrumpstullen vid Roslagstullsbacken).

Ägorna stadsbebyggdes kring sekelskiftet 1900. Med tiden blev Ingemarshofs kvartersnamn, Ruddammen, den nya benämningen på Stora Kullberget. Dagens Ruddammen upppvisar miljöer som spänner över hundratrettio år. På 1880-talet uppfördes Roslagstulls Sjukhus, som lades ned hundra år senare. Byggnaderna är i dag införlivade med Alba Nova (Fysikcentrum) vid Stockholms Universitet, som invigdes 2001. År 1903 anlades den renhållningsstation, vars stallbyggnader, personalbostäder, murar och park fortfarande präglar området. På trettiotalet byggdes smalhusen på Körsbärsvägen och Stickelbärsvägen, och på femtiotalet tillkom studenthotellen Domus och Nyponet. I dag består huvuddelen av bebyggelsen av cirka 500 lägenheter i nyfunkis, uppförda i början av 1990-talet och insprängda bland äldre byggnader som delvis är K-märkta.

Fastigheten Klarbäret 4 består av fyra flerbostadshus i fem till sju våningar. Utöver dessa flerbostadshus från 1992 omfattar fastigheten två K-märkta småhus i tegel från 1906; det ena är en bostadsrätt, det andra är föreningens samlingslokal, Cocktailbäret. Dessa tegelhus var tidigare smedja/verkstadslokal respektive sjukhus för de hästar som arbetade i stadens tjänst. I dag har hästarna återvänt i form av sex gotlandsruss i betong på torget framför Cocktailbäret. Cocktailbäret har nyligen genomgått en omfattande invändig renovering.

Till fastigheten hör också ett varmgarage med 63 parkeringsplatser och två MC-platser. Utomhus finns ytterligare åtta parkeringsplatser. Fastigheten omfattar också fem tvättstugor och ett pingisrum. En stor trädgård med planteringar och lekplatser omger byggnaderna. Området utgör en oas, ett stenkast från Odengatan och Valhallavägen.