Funktionärer

Husvärdar
I varje trapphus finns en husvärd, som du kan vända dig till för att få information i praktiska frågor. Husvärdarna utses av styrelsen. Husvärdarna fungerar som kontaktpersoner gentemot föreningens styrelse för en välskött inre och yttre miljö och samverkar för allas trivsel med övriga boende i sina respektive trapphus.

Husvärdarna ansvarar för följande:

  • se till att entréer, trapphus och gångar hålls rena och fria från barnvagnar, möbler,
    cyklar, leksaker etc.
  • se till att utrymningsvägar alltid är fria
  • se till att trapphusets barnvagnsrum hålls i ordning
  • omhänderta post och paket som mer än tre dagar lämnats utanför en lägenhetsdörr
  • avlägsna informationslappar, reklam, kataloger m.m. från entréerna.
  • rapportera brister i städning av entréer och trapphus till styrelsen
  • kontakta boende som förorsakar störningar genom att t.ex. utföra reparationer på olämpliga tider, spelar musik på för hög volym eller ha alltför högljudda fester.
  • hälsa nyinflyttade välkomna till föreningen med blomma.
TRAPPHUS HUSVÄRDAR
B4 Stefan Gelhaar
B6 Daniel Jansson
B9 Camilla Lindberg
B11 Mats Lundeborg
R11 Jan Karlqvist
R13 Lars Thorén
R15 Thomas Gerleman
R17 Annika Fritzell
R19 Thomas Härmark
R21 Mikael Lindman
R23 Johan Bölin
R25 Eva Weber Andersson
R27 Harald Nordborg
R29 Karin Garmer

Lokalvärdar
Uthyrningsverksamheten i föreningslokalen Cocktailbäret sköts av våra lokalvärdar.

Klicka här för att boka Cocktailbäret

Sven-Erik Johansson

R17
070-311 74 78

Karin Garmer

R29
0765-67 87 08

Trädgårdsgrupp
Trädgårdsgruppen samverkar med föreningens trädgårdsfirma i fråga om markunderhåll, plantering och renhållning inom vårt område. På hemsidan finns också namnen på dem som ingår i trädgårdsgruppen.

Medlemmar som önskar engagera sig i trädgårdsarbetet är välkomna att kontakta styrelsen.

Valberedning
Vid föreningens ordinarie föreningsstämma utses en valberedning som består av 3-4 medlemmar. Det är valberedningens uppgift att värva kandidater till styrelsen för kommande verksamhetsår. Kontakta valberedningen om du är intresserad av en post som ledamot eller suppleant i styrelsen. Förteckning över valberedningens medlemmar finns på hemsidan. Vid stämman väljs också extern och intern revisor jämte suppleant.