Byggnaden

Fastighetsskötare; Åkerlunds

Felanmälan:        http://åfab.se/felanmalan/
Mail:                       info@akerlundsfastighet.se
Kundservice:      08-39 06 50
Jourtjänst:           08-18 70 00 (endast vid akuta fel)

Föreningen fastighetsskötare kontaktas vid bl.a. följande fel:

  • Stopp i sopnedkast
  • Trasiga lampor i allmänna utrymmen
  • Stopp i avlopp
  • Fel på ventilationen
  • Fel på dörrar till allmänna utrymmen (lås, porttelefon, glas)
  • Fel i garaget
  • Fel i utemiljön, papperskorgar, belysning, etc.

Den som felanmäler ska uppge fullständigt namn och telefonnummer. I annat fall sker ingen utryckning. Vardagar kl. 16-07 samt helger är jourtid. Tänk på att jourutryckningar kvällar/nätter och helger är mycket kostsamma för föreningen. Jouren bör således endast anlitas vid allvarliga akuta händelser, då åtgärd inte kan vänta till påföljande vardag.