Underhållsplan

Fastigheten är föreningens största tillgång. Att ta väl hand om underhålls- och driftfrågor är den främsta uppgiften för styrelsen och medlemmarna. Förebyggande underhåll är alltid billigare än avhjälpande underhåll. Ett effektivt resursutnyttjande innebär följaktligen att man gör förebyggande underhåll som minskar drift- och underhållskostnader samtidigt som kvaliteten bibehålls. Fastigheten är från 1992 och är i gott skick. Möjligheten att bibehålla livslängd och kvalitet har förstärkts genom byte av entreprenörer och förvaltare.

Man skiljer mellan löpande och periodiskt underhåll. Behovet av periodiskt underhåll synliggörs i föreningens underhållsplan. I underhållsplanen beskrivs de olika byggnadsdelarnas skick, den kvarvarande livslängden på olika byggnadsdelar, hur olika installationer i fastigheten fungerar, vilka tidsintervaller som gäller för olika underhållsåtgärder, vad åtgärderna beräknas kosta samt kostnadsfördelningen över tiden.

Det är viktigt att göra en rättvis fördelning av kostnaderna för fastighetens drift och förvaltning. Såväl avskrivningsregler som regler om fondavsättning till yttre underhåll avser att sprida kostnaderna över tiden så att dagens boende i fastigheten ekonomiskt bidrar till framtida underhålls- och renoveringskostnader.


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.