Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor i tillslutna plastpåsar. Pizzakartonger måste, för att kunna slängas i sopnedkastet, vara ihopvikta och ligga i en tillsluten plastpåse. Sopnedkastet är inte till för grovsopor, Glas samt förpackningar av plast, metall och papp ska läggas i containrarna mitt emot busshållplatsen Stickelbärsvägen.

Kompostavfall kan slängas i soprummet i R19.

Sopsortering görs vid den allmänna miljöstationen på Ruddammsvägen 8, vid bron över till KTH.

Grovsoprummet på Ruddammsvägen 23 hålls öppet på tider som meddelas i Nyhetsbrevet samt genom anslag på dörren. Möbler, cyklar, skrymmande elskrot (större än en mikrovågsugn) och kemikalier tas inte emot.

I samband med städdagar på höst och vår ställs en stor container upp där medlemmar är välkomna att slänga större grovsopor. Datum för städdagarna anslås ca 3 veckor i förväg i nyhetsbrev.