Skadedjur

Vid problem med skadedjur (tex Silverfiskar, getingar eller myror) så måste du omedelbart agera så att inte skadedjuren förökar sig och sprider sig i fastigheten. Beroende på var i byggnaden skadedjuren finns kan ansvaret antingen ligga på föreningen eller den enskilda medlemmen.

Kontakta styrelsen snarast
När du har konstaterat skadedjur så har du en skyldighet att meddela styrelsen snarast. Det gör du bäst genom att mejla till  styrelsen@brfklarbaret.se