Namnskyltar

Endast namnet på medlemmar, dvs bostadsrättshavare, står på skyltarna vid porttelefon och på entrétavla. Det anges med efternamn samt förnamnsinitial. På lägenhetsdörren kan även stå make/sambo som inte är medlem, allt efter de boendes önskemål.