Gränsdragningslista

När man har en bostadsrätt så äger man inte sin lägenhet fysiskt, utan endast nyttjanderätten. För en lägenhet i detta hus svarar man som medlem för det inre underhållet i enlighet med vad som står i våra stadgar. Föreningen ansvarar för övriga delar.

Väldigt förenklat kan man säga att allting som går att röra vid inom lägenheten när fönster och dörrar är stängda är medlemmens ansvar.

Nedan följer ett utdrag ur våra stadgar som i detalj går in på var underhållsansvaret ligger.

Medlemmens ansvar:

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, uteplats, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt sätt.

1. Bostadsrättshavaren svarar sålunda bland annat för lägenhetens

a) ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte stuckaturer och underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för tätskikt,

b) icke bärande innerväggar,

c) fönster med tillhörande glas, list, båge, spröjs, spanjolett, persienn, beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter, foder, tätningslist m.m., samt all ytbehandling på insidan och mellan fönsterbågarna; motsvarande gäller fönster till dörr till balkong, takterrass och uteplats,

d) ytter- och innerdörr, säkerhetsgrind med tillhörande foder, tröskel, beslag, gångjärn, glas, handtag, lås inklusive nyckel, ringanordning, brevinkast, m.m., samt för all ytbehandling utom på ytterdörrens utsida; motsvarande gäller dörr till balkong, takterrass och uteplats. Vid byte av ytterdörr ska gällande normer för brand- och ljuddämpning följas samt enhetlighet bibehållas,

e) inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och dylikt,

f) ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, el och informations-överföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,

g) anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande avstängningsventil och armatur för vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning inklusive packning, golvbrunn inklusive klämring till den del den är åtkomlig från lägenheten,

h) rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,

i) elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast
för målning av radiator och värmeledning,

j) elektrisk golvvärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur,

k) eldstad,

l) köksfläkt jämte kåpa inklusive rengöring och byte av filter. Vid byte av köksfläkt jämte kåpa får påverkan på ventilationssystemet inte ske,

m) brandvarnare,

n) egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar.

2. Är lägenheten försedd med balkong, terrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning, samt för att avrinning av dagvatten inte hindras. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd anbringa annat ytskikt.

Föreningens ansvar:

7. Föreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar för, såsom

a) ledningar för avlopp, värme, el och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet,

b) vattenfylld radiator förutom målning, ventilationskanal och ventilationsdon,

c) i fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp,

d) karm, kittning, ytbehandling av ytterdörrs utsida och för utifrån synliga delar av fönster och dörr till balkong, terrass och uteplats,

e) vattenburen handdukstork,

f) rökgång