Bredband, TV, Telefon

Bredband är framdraget till varje lägenhet. Bredbandsbolaget är leverantör. Bredband kan även fås genom kabel-tv-uttaget via Comhem eller via det fasta telefonuttaget. Kabel-TV är installerad i varje lägenhet. Comhem är leverantör. Våra antennuttag är noggrant monterade och uppmätta för rätt balans och dämpning. Om du monterar upp ett extra uttag kommer signalen till alla andra som har samma kabelslinga att bli svagare. Om du flyttar ditt uttag och på så vis förlänger kabellängden gäller samma sak, förutom att extrakabeln kan fungera som en antenn och plocka in externa störningar i kabelslingan. Anlita därför alltid en fackman för arbete med kabeluttaget.

Idag finns en mängd möjliga lösningar för bredband, TV och telefoni och vi hänvisar till respektive leverantör. Notera att möjligheten att få stark signal via marknätet är begränsad med inomhusantenn. Inga antenner eller paraboler får sättas upp på fasader. För eventuell annan uppsättning kontakta styrelsen för godkännande.