Brandskydd

Brandvarnare
Samtliga lägenheter är ursprungligen av föreningen försedda med brandvarnare. Det är varje medlems ansvar att se till att brandvarnaren-/na finns kvar i lägenheten och att den/de fungerar. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum och byt batterier regelbundet. En brandvarnare är en billig livförsäkring!

Brandvarnaren bör inte vara placerad i köket eller för nära en vägg eller ventilationsdon.

Om du hör en brandvarnare tjuta i en annan lägenhet: Ring på och försök ta reda på om det är någon hemma. Om du inte får någon kontakt, ring 112.

Släckutrustning
En rekommendation är att medlemmar skaffar minst en brandsläckare och en brandfilt per lägenhet. Dessa verktyg kan bidra till en snabb släckning och således både rädda liv och egendom ifall olyckan är framme.

Trapphus
Om ditt trapphus är rökfyllt, backa tillbaka och invänta hjälp från räddningstjänsten i din lägenhet. Din lägenhet är en egen brandcell och ska motstå brand.

Trapphusen utgör utrymningsvägar. Inga lösa föremål (barnvagnar, pulkor, möbler, skor, leksaker, krukväxter, julgranar etc.) får ställas upp eller förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller garage.

Hissen
Tänk på att inte använda hiss om det brinner.