Mäklarinformation
 • För att erhålla en "mäklarbild", skicka uppdragsavtalet till SBC (kundtjanst@sbc.se).
 • Brf Klarbäret bildades 1992 som Riksbyggens brf Klarbäret. Föreningen lämnade Riksbyggen ekonomisk förening år 2003. Föreningen har med äganderätt fastigheten Klarbäret 4.
 • Föreningen har nya stadgar, registrerade av Bolagsverket 27 juni 2012.
 • Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträtten omförhandlades 2002 01 01. Tomträttsavgälden uppgick fram till 2012 01 01 till 1 207 000 kronor. För nästa tioårsperiod har tomrättsavgälden fastställts till 2 047 300 kronor per år. För 2012 och 2013 är avgiften något lägre, 1 501 600 respektive 1 774 400 kronor.
 • På fastigheten har uppförts två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar - sammanlagt 14 trapphus med 137 lägenheter. Föreningens kvarterslokal finns i en av två tegelbyggnader från 1906. Den andra är upplåten som bostadsrätt.
 • De fyra bostadshusens totalyta är 12 944,5 kvadratmeter, varav 12 390 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 554,5 kvadratmeter lokalyta. Härutöver tillkommer föreningens kvarterslokal på 140 kvadratmeter.
 • Taxeringsvärdet är 297 085 000 kronor.
 • Fastighetsskatten är 524 415 kronor (2012). Beloppet inkluderar en upptaxering av föreningen för 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012. Restskatten uppgår till 183 240 kronor. Se vidare förvaltningsberättelsen sid. 4.
 • Fastighetslånen uppgick den 31 december 2011 till 133 513 329 kronor. Föreningen har under perioden 1992 - 2008 amorterat ca 42 miljoner kronor.
 • Föreningens räntefonder samt obligationer och certifikat uppgick den 31 december 2012 till 1 212 401 kronor i bokfört värde, verkligt värde 1 537 729 kronor. Kassa och bank uppgick till 3 779 283 kronor. I ny räkning balanseras 2 213 444 kronor.
 • Föreningens fond för yttre underhåll uppgår till 11 334 956 kronor.
 • Nordea är brf Klarbärets primära långivare och kapitalförvaltare.
 • SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning. SBC handlägger också avisering av föreningens garage- och parkeringsplatser (63 respektive 8). En garageplats kostar 1100 kronor per månad; en parkeringsplats 800 kronor per månad.
 • Åkerlunds Fastighetsservice AB handhar teknik och fastighetsskötsel.
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
 • Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme.
 • Radongashalterna i fastigheten uppgår till 40-50 Bq/kubikmeter; riktvärdet är 200 Bq/kubikmeter.
 • Miljöförvaltningen har i inspektionsrapport 2007 konstaterat att Brf Klarbäret har en fungerande egenkontroll enligt Miljöbalken.
 • I fastigheten finns till varje lägenhet indraget ett lokalt bredband. Bredbandsbolaget sköter drift och support av nätet. För distribution av kabel-TV och Internet i fastigheten finns även ComHem som leverantör. Dessa tjänster ingår inte i avgiften.
 • Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.
 • En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten.
 • Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång.
 • Inga större rennoveringar eller investeringar planeras för tillfället.

Ytterligare information:

Hunter S Mabon — Ordförande

0708-155501

 


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.