Lokalgruppen
Klicka för större bild

En stor tillgång för föreningen är kvarterslokalen, Cocktailbäret. Lokalen finns inrymd i det gamla stallet, ett tegelhus från sekelskiftet – med adress Ruddammsvägen 8. Cocktailbäret används för olika möten såsom stämma och styrelsesammanträden, men går också att hyra. Lokalen är utrustad med Wifi. Storlek, utrustning, kostnad och hur du går till väga för att hyra framgår under Fastigheten/Cocktailbäret. Fyra personer ansvarar för lokalen och uthyrningen:

Namn Trapphus Telefon Mobil E-post
Sven-Erik Johansson R17 08-612 82 07 070-311 74 78 sej@bredband.net
Ann Viner B9   0709-87 50 84 ann.viner@gmail.com
Karin Garmer R29   0765-67 87 08 karin@garmer.se
Anders Ekström R11 08-28 69 39 076-121 18 45 anders.ekstrom@stockholm.se

BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm

Föreningslokalen Cocktailbäret

Stäng bilden
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.