Husvärdar

I varje trapphus finns en husvärd. Av olika anledningar kan det saknas en husvärd i något trapphus. Är du intresserad kontakta ordföranden. Husvärdarna ska verka för ökad trivsel och en förbättrad inre och yttre miljö.Två gånger per år träffar företrädare för styrelsen husvärdarna för information och dialog. Mötestillfällena följs av en gemensam middag för föreningens alla aktiva.

Trapphus Husvärd
B4 Stefan Gelhaar
B6 Daniel Jansson
B9 Camilla Lindberg
B11 Mats Lundeborg
R11 Jan Karlqvist
R13 Lars Thorén
R15 Thomas Gerleman
R17 Annika Fritzell
R19 Thomas Härmark
R21 Mikael Lindman
R23 Johan Böhlin
R25 Eva Weber Andersson
R27 Harald Nordborg
R29 Karin Garmer

BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.