Ruddammens historia
Klicka för större bild

Ruddammen är den nordligaste delen av Östermalm. Områdets äldsta namn är Stora Kulberget. År 1670 överfördes större delen av det då obebyggda berget från Solna till Stockholms stad. På berget drogs Djurgårdsstaketet som ”stadsmur” mot den kungliga jaktparken Norra Djurgården. Namnen Ruddammen, Körsbärsvägen, Bigarråvägen, Brunbärsvägen, Stickelbärsvägen och Klarbäret påminner om gården Ingemarshof, där odling av matfisk och bär bedrevs. Gården var från 1600-talet till 1865 den största privata lantegendomen inom tullarna och ägorna omfattade nordöstra delen av nuvarande Vasastan och större delen av Stora Kulberget.

Körsbärshagen och Ruddammarna bevattnades av Kattrumpebäcken som flöt fram där Birger Jarlsgatan i dag löper. Ägorna stadsbebyggdes kring sekelskiftet 1900. Med tiden kom Ingemarshofs kvartersnamn Ruddammen att bli den nya benämningen för det forna Stora Kulberget.

Dagens Ruddammen uppvisar miljöer som spänner över hundra år. På 1880-talet uppfördes de vårdbyggnader som fram till 1980-talet tillhörde Roslagstulls sjukhus. Dessa är i dag införlivade med Fysikcentrum som invigdes 2001. År 1903 anlades den renhållningsstation vars stallbyggnader, personalbostäder, murar och park fortfarande präglar området. På trettiotalet byggdes de putsade smalhusen på Körsbärsvägen och Stickelbärsvägen och på femtiotalet studenthotellen Domus och Nyponet. På nittiotalet tillkom de omkring femhundra bostäder i nyfunkis som i dag kan sägas utgöra Ruddammsområdets kärna.

Ruddammen gränsar till Norra Djurgården som tillsammans med Frescati, Ulriksdal, Haga och Brunnsviken ingår i den 27 kvadrakilometer stora Nationalstadsparken eller Ekoparken. Ruddammen kombinerar därför det bästa av två världar; naturens grönska och storstadens myller. Den omväxlande miljön med bostäder, förskolor, äldreboenden och Tekniska högskolan med sina studenter, lärare och gästforskare, skapar spännande möten mellan generationer och kulturer.


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm

Ingemarshofs ägor med Ruddammenområdet på 1700- och 1800-talen.

Stäng bilden
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.