Framtidsplaner

Brf Klarbäret är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

Fastigheten Klarbäret 4 är en ytterst viktig tillgång för föreningen. Att ta väl hand om den är styrelsens och medlemmarnas viktigaste uppgift. Tillsammans äger vi hela fastigheten, med allt vad det innebär av att vårda och förvalta på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad. Att bo i en bostadsrätt innebär medansvar. Det är viktigt att medlemmarna i vår förening tar sitt medansvar genom att under någon period och i någon funktion engagera sig i föreningsarbetet.

Vi månar om fastigheten och fortsätter arbetet med att spara energi. Ett ständigt fokus finns på att hålla kostnaderna nere och arbeta förebyggande för att undvika framtida kostnader. Föreningens leverantörer har valts med omsorg. Avtalen följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vi arbetar för att bli en förening

  • man flyttar till och ogärna vill lämna
  • där bostadshusen och utemiljön utgör en glädje för alla sinnen
  • där alla är del av en gemenskap
  • där alla känner trygghet för sin säkerhet och föreningens ekonomi
  • som har leverantörer som i partnerskap hjälper föreningen att nå sina mål

BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.