Lokalen Cocktailbäret
Klicka för större bild

Bostadsrättsföreningens medlemmar kan hyra föreningslokalen, Cocktailbäret, på Bigarråvägen 8 (tegelhuset). I mån av tillgänglighet hyrs lokalen även ut externt. Dock ingen extern uthyrning för fester.

Av dokumentet Föreskrifter framgår lokalens utrustning, hur och för vilken tid man bokar Cocktailbäret och vad det kostar att hyra lokalen. Vidare informeras om hur man får tillgång till nyckel, innebörden av att lokalen är larmad, i vilken utsträckning bil får köras in på planen framför lokalen, användning av marschaller, åtgärder för att inte störa de boende i området, städning och depositionsavgift.

I dokumentet Försäkran intygar hyresgästen att lokalen städats i enlighet med försäkran och tydliggör huruvida något gått sönder. Sönderslagna inventarier eller sönderslagen utrustning ersätts till sitt fulla värde. Erlagd depositionsavgift återfås i sin helhet endast under förutsättning att hyrestagaren fullgjort sina åtaganden i enlighet med föreskrifter och försäkran.


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm

Föreningslokalen Cocktailbäret

Stäng bilden
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.