Fastighetsbeskrivning
Klicka för större bild

Bebyggelsen i Klarbäret, som stod inflyttningklar år 1992, kännetecknas av en väl avvägd 90-talsfunktionalism. Höga krav på material, på utformning av den yttre miljön i gator och parker, t.ex. val av belysningsstolpar, gångbaneplattor, kantsten m m har skapat ett stilrent område.

Husen, två bostadshus i fem våningar och två bostadshus i sju våningar (sammanlagt 14 trapphus), har fasader i en skiftande duvblå nyans; det underliggande teglets varma gula färg kan dock anas bakom. Invändigt är lägenheterna väldisponerade och ljusa med gedigna material.

I bostadshusen finns 137 lägenheter. Av dessa är tre stycken 6 rok, 13 stycken 5 rok, 32 stycken 4 rok, 29 stycken 3 rok och 60 stycken 2 rok. Föreningen har 62 platser i varmgarage och åtta utomhus.Till fastigheten hör fem tvättstugor och en grovtvättstuga.

Markiser och vindskydd på balkonger och terrasser får inte sättas upp utan tillstånd av styrelsen. Det finns regler om vilka färger som får användas samt hur infästningen ska göras. Av föreningens ordningsregler framgår även vilken typ av lampa man får sätta upp på balkong respektive terrass. Spaljéer m m som kräver fästanordning på fasaden är förbjudna. Detsamma gäller paraboler. Det finns ett flertal cykelställ, cykelförråd och barnvagnsförråd. Brandsäkerhet, framkomlighet och funktionell lokalvård förutsätter att trapphusen är fria från allt som tillhör enskild medlem.


BRF Klarbäret – Ruddammsvägen 11-13, 114 21 Stockholm

Modern arkitektur kännetecknar fastigheterna.

Stäng bilden
Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.