Årsmöte och förslag från Valberedningen

Posted

Tisdagen den 28:e maj är det dags för föreningens årsmöte. Mötet börjar 19.00 i föreningslokalen. Årsredovisningen har nu delats ut till alla lägenheter och inga motioner har inkommit. Klicka här för att ladda ner: Valberedningens förslag! OBS! Fel i kallelsen i Årsredovisningen. Texten i Punkt 17 skall bort och ersätts med ”Stämmans avslutande”! Varmt välkomna!