Årstämman 26 maj, 2020

Årets föreningsstämma, den 26 maj kl.19:00, kommer att genomföras utomhus på gården utanför Cocktailbäret. Om det skulle regna flyttar vi in i Cocktailbäret.

Om man inte kan delta vid stämman, finns som vanligt möjligheten att lämna en fullmakt till en granne som kan representera en och rösta i ens ställe på stämman. I år gäller dessutom, på grund av Covid 19-pandemin, att en medlem kan representera fyra andra genom fullmakt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen