Städdagen inställd. Men container finns på plats

Kära medlemmar.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så har styrelsen beslutat att ställa in den planerade städdagen 26 april.

Vi uppmuntrar medlemmar att själva se över och städa i cykelförråd och gemensamma utrymmen. Kontakta styrelsen om ni vill låna verktyg eller städmaterial.

Containern är redan beställd och kommer att vara tillgänglig under söndag den 26 april för att slänga saker. Vår person på plats kommer att tala om vad ni får kasta eller inte.