Information från Abacus/Järntorget

Styrelsen har blivit kontaktade av Järntorget som utför bygget intill vår fastighet. Se bifogat deras informationsblad.

Information om kommande arbeten markstart190704

Bland annat så kommer de montera upp bullermätare i området för att vara säkra på att naturvårdsverkets riktlinjer om buller från byggarbetsplatser följs. De har även portabla mätare som de förvarar på arbetsplatsen.

Under v32-35 kommer det att ske sprängningar i området.

Vid bygget så finns en infotavla i området där Abacus/Järntorget kommer delge allmänheten information om vad de håller på med i projektet och annat som kan vara viktigt.