Årsmöte och förslag från Valberedningen

Tisdagen den 28:e maj är det dags för föreningens årsmöte. Mötet börjar 19.00 i föreningslokalen. Årsredovisningen har nu delats ut till alla lägenheter och inga motioner har inkommit.

Klicka här för att ladda ner: Valberedningens förslag!

OBS! Fel i kallelsen i Årsredovisningen. Texten i Punkt 17 skall bort och ersätts med ”Stämmans avslutande”!

Varmt välkomna!