Avgiftssänkning

Då föreningens ekonomi är fortsatt god och visar på stabilitet kommer avgifterna att sänkas med 10% från och med 1 juli.