Föreningen upphandlar bredband

Styrelsen har beslutat att införskaffa en kollektiv bredbandslösning och IP-telefoni till alla i föreningen. Vårt gemensamma bredband, som kommer att levereras av Bahnhof, kommer att kosta varje bostad 70:- per månad för 1000 Mbit/s. Denna kostnad kommer att läggas som en extra avgift på hyresavierna from 1 januari 2019. Alla medlemmar kommer att debiteras detta oavsett om ni använder er av tjänsten eller ej. Vi bedömer att det kommer att ge stora besparingar för en stor majoritet av föreningens medlemmar. Bahnhof erbjuder en trådlös router för 995 kr, som är färdig att användas, för de som vill. Det är naturligtvis frivilligt att köpa den. Den krävs dock om man vill använda sig av deras IP-telefoni och IP-TV. Bahnhof kontaktuppgifter finns här: https://www.bahnhof.se/. Har ni redan en egen trådlös router så kan den möjligen också fungera efter lite konfigurering.

Den preliminära tiden för installationsarbetet blir i början på september. Vi rekommenderar att ni har kvar era befintliga leverantörer till och med den sista oktober minst. Så fort vi får ett exakt datum så kommer det att skickas ut. En del kablar måste dras om i fastigheten för att allt skall fungera. Inget måste dras om i själva lägenheterna dock. Leveransen kommer att ske genom det gamla Bredbandsbolagets uttag i bostaden. Under installationen så måste installatören komma in i några av förråden i källaren på B6. Ni kommer att kontaktas separat.

Ni kan läsa mer om hur detta kommer att påverka er på följande sida: Bredband, TV, Telefon